Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất

Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất do Bộ VH-TT&DL tổ chức đê lựa chọn, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

giai-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-phat-trien-van-hoa-the-thao-va-du-lich-lan-thu-nhat-1688358866.mp4

 

Thời gian đăng, phát tác phẩm trên các loại hình báo chí: từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 30/6/2023.

Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện): đến hết ngày 10/7/2023.

Link nội dung: https://suckhoephapluat.nguoiduatin.vn/giai-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-phat-trien-van-hoa-the-thao-va-du-lich-lan-thu-nhat-a79247.html