Kỷ luật khiển trách Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền

Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật khiển trách Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền và nguyên Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí.

Article thumbnail

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung bị kỷ luật khiển trách. Ảnh: P.Thắng

Ngày 19/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức mua, chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo giáo viên dạy nghề; trong tham mưu ban hành, sửa đổi, tổ chức thực hiện Đề án Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm (Đề án 371), Đề án Phát triển trường nghề chất lượng cao (Đề án 761); làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính.

Vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm 2011 đến năm 2021, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, không phát hiện được việc Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ tiếp tục có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện Đề án 371, Đề án 761; trong tổ chức thực hiện các gói thầu do AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.

Vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mang tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Với ông Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền khi giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm; làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ông Huỳnh Văn Tí khi giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung.

Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền và ông Huỳnh Văn Tí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2016; khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Liên quan đến vi phạm tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đầu tháng 4, tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, nguyên lãnh đạo ở bộ này.

Trong đó, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Các ông: Nguyễn Ngọc Phi, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Dương Đức Lân, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Link nội dung: https://suckhoephapluat.nguoiduatin.vn/ky-luat-khien-trach-bo-truong-dao-ngoc-dung-canh-cao-nguyen-bo-truong-pham-thi-hai-chuyen-a79879.html