Bắc Ninh: Cố tình để 'chìm xuồng' việc đề nghị kỷ luật loạt cán bộ phường Vạn An?

Biên tập viên

Sau khi thanh tra, các cán bộ lãnh đạo phường Vạn An bị đề nghị kỷ luật do vướng nhiều sai phạm. Nhưng đến nay, cả 7 cán bộ chỉ "rút kinh nghiệm" mà không có bất cứ hình thức kỷ luật nào được đưa ra.

Ngang nhiên để sai phạm chồng chéo sai phạm

UBND phường Vạn An là chủ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu dân cư Thượng Đồng, nhưng hàng loạt lãnh đạo UBND phường Vạn An (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) qua các thời kỳ đã để xảy ra nhiều sai phạm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư tới khi thực hiện dự án.


TP Bắc Ninh: Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo phường Vạn An

UBND phường Vạn An

Kết luận thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản Công trình HTKT khu dân cư Thượng Đồng hạng mục san nền, đường giao thông của Thanh tra TP Bắc Ninh cho thấy, đây là công trình được phê duyệt từ tháng 4/2007, khi đó xã Vạn An có địa giới hành chính thuộc huyện Yên Phong.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng gồm các hạng mục san nền toàn bộ diện tích các lô đất, làm khuôn viên cây xanh, công trình công cộng và đường giao thông. Thời gian thực hiện từ quý II-IV/2007.

Tuy nhiên, đến nay đã 11 năm trôi qua, công trình vẫn… dở dang.

Năm 2008 khi xã Vạn An sáp nhập vào TP Bắc Ninh, UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt lại báo cáo kinh tế HTKT với các thông số kỹ thuật cơ bản theo quyết định cũ của UBND huyện Yên Phong, nhưng bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 1,6 tỷ đồng và thẩm định bổ sung dự án (DA) với tổng mức đầu tư sau khi phê duyệt lại là gần 4,8 tỷ đồng. Năm 2010, UBND TP Bắc Ninh có quyết định bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình với kinh phí gần 10,3 tỷ đồng. Năm 2012, UBND TP tiếp tục bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hạng mục rãnh kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước với kinh phí được phê duyệt gần 17,2 tỷ đồng.

Như vậy, trong 5 năm, công trình này đã đội vốn 4 lần nâng tổng mức đầu tư từ hơn 2,3 tỷ đồng lên gần 17,2 tỷ đồng. Mặc dù nguồn vốn đầu tư tăng gấp nhiều lần, nhưng chủ đầu tư lại chưa làm tròn trách nhiệm quản lý để xảy ra hàng loạt sai phạm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư tới khi thực hiện DA.

Quá trình thực hiện DA, UBND xã Vạn An, thôn Thượng Đồng đã được các hộ dân đồng thuận, ủng hộ để thu hồi đất, GPMB, bàn giao đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo Quyết định 1661 năm 2010 của UBND TP Bắc Ninh thì hiện nay vẫn còn gần 3 nghìn m2 chưa thu hồi bổ sung để đầu tư hạ tầng nên chưa đủ 220 lô như quy hoạch.

Đáng nói, trong quá trình thực hiện DA, UBND phường Vạn An và thôn Thượng Đồng đã ghép lô, mượn tên, lập danh sách chủ 156 lô đất; tổ chức đấu giá 46 lô đất (trong số 156 lô đất ghép tên) không được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc làm này là trái với quy định tại Điều 4 Quyết định 29 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tính đến nay, DA đã kéo dài 11 năm, các lô đất đã và đang thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng UBND phường Vạn An chưa thường xuyên kiểm tra, rà soát để hoàn chỉnh DA, báo cáo, đề xuất biện pháp tháo gỡ với cơ quan có thẩm quyền để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

“Những thiếu sót, tồn tại trên trách nhiệm thuộc UBND phường Vạn An; Chủ tịch UBND phường Vạn An các nhiệm kỳ 2005-2011; 2011 -2016; 2016-2021; Ban Quản lý DA theo quyết định 27; Bí thư Chi bộ khu Thượng Đồng thời kỳ 2004-2012 và Trưởng khu Thượng Đồng các thời kỳ 2004-2007; 2007-2012” - Kết luận thanh tra khẳng định.

Không chỉ vậy, trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của DA, chủ đầu tư cũng để xảy ra nhiều sai sót.

UBND phường Vạn An đã tự định giá tiền cơ sở hạ tầng hơn 100 triệu đồng cho 1 lô đất khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thực tế, UBND phường đã thu các khoản hơn 8,3 tỷ đồng, nhưng chỉ nộp ngân sách phường hơn 7 tỷ đồng, còn để tồn quỹ tại phường hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong số hơn 7 tỷ đồng đã nộp ngân sách, ngoài thanh toán HTKT khu dân cư Thượng Đồng, UBND phường còn chi thanh toán cho các công trình khác số tiền 990 triệu đồng. Việc sử dụng các khoản thu - chi của UBND phường như vậy là không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Đối với khoản tồn quỹ tại phường hơn 1,3 tỷ đồng, phường đã dành tời gần 1,2 tỷ đồng để chi cho các hoạt đồng khác của phường. Số tiền này, UBND TP đã yêu cầu hoàn trả quỹ phường từ năm 2017 nhưng đến nay, UBND phường Vạn An chưa hoàn ứng được.

Kết luận thanh tra khẳng định: trong các khoản chi trên, UBND phường Vạn An đã sử dụng không đúng nguồn gần 2,2 tỷ đồng. Số tiền này cần phải trả lại cho DA.

Để xảy ra vi phạm trên trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường thời kỳ 2004-2013; kế toán ngân sách phường và trưởng các khu Thượng Đồng, kế toán khu, thủ quỹ khu Thượng Đồng.

Ở giai đoạn thực hiện DA, chủ đầu tư và 1 số nhà thầu còn để xảy ra nhiều sai sót, để tài liệu thất lạc, còn thiếu dẫn tới thi công thực tế không theo thiết kế được duyệt.

Ban Quản lý DA của phường chưa làm tròn trách nhiệm quản lý theo quy định nên không đáp ứng được một số yêu cầu chề chất lượng và quản lý hồ sơ, để thất lạc toàn bộ hồ sơ bản vẽ, nhiệm vụ quy hoạch, hợp đồng quy hoạch…; không tham gia nghiệm thu các công trình xây dựng dẫn tới nghiệm thu thừa khối lượng; chưa thu hồi bổ sung để đầu tư hạ tầng phần diện tích theo quy hoạch mới 220 lô nên dự án sau 11 năm vẫn dở dang.

Nhà thầu tư vấn giám sát thi công thiếu trách nhiệm trong quá trình giám sát thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng không đúng với thực tế, có thể ảnh hướng tới chất lượng công trình….

Với hàng loạt vi phạm trên, đoàn thanh tra đề nghị, Đảng ủy phường Vạn An các nhiệm kỳ 2005-2010; 2010-2015; 2015-2020 kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tập thể và cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường đã để xảy ra những thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện DA.

Yêu cầu UBND phường Vạn An các nhiệm kỳ 2005-2011; 2011-2016; 2016-2021 kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các tập thể và cá nhân; chỉ đạo Ban Quản lý DA theo quyết định 27, lãnh đạo và kế toán khu Thượng Đồng kiểm điểm trách nhiệm…

Việc thực hiện kết luận thanh tra cũng như xử lý tập thể và các cá nhân liên quan đến sai phạm được UBND phường Vạn An thực hiện thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Làm ngơ việc kỷ luật những sai phạm 

Liên quan đến nội dung này, UBND phường Vạn An (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm 7 cán bộ có liên quan cụ thể là là ông, bà: Trần Minh Tú (Chủ tịch UBND phường); Tống Quang Thanh và Đặng Thanh Ngân (Phó Chủ tịch UBND phường) cùng các cán bộ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính Xây dựng Tài chính kế toán.

Tất cả 7 cán bộ trên đều nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc mà không có bất cứ hình thức kỷ luật nào được đưa ra.

Riêng ông Trần Minh Tú, ngoài kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước theo Kết luận thanh tra số 02/2018 của Thanh tra TP Bắc Ninh còn phải kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra để tồn đọng trong thời gian dài theo Kết luận thanh tra số 14/2017 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như vậy, Thanh tra TP yêu cầu, Đảng ủy phường Vạn An các nhiệm kỳ 2005-2010; 2010-2015; 2015-2020 và UBND phường Vạn An các nhiệm kỳ 2005-2011; 2011-2016; 2016-2021 kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tập thể và cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường đã để xảy ra những thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện DA...

Điều ngạc nhiên là, trong biên bản kiểm điểm của UBND phường Vạn An không 1 cán bộ nào phải nhận hình thức kỷ luật mà chỉ nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc là xong!?

Với cách xử lý kỷ luật nhẹ tay như vậy, liệu các quy định của pháp luật có được thực hiện nghiêm minh? Câu hỏi này xin được chuyển tới UBND TP Bắc Ninh. 

Huyền Ly

 

Huyền Ly