TÀI CHÍNH SỐ

Nam thanh niên báo tin giả bị “cướp tài sản” sau khi bán xe, bán điện thoại để trả nợ

Vay tiền để ăn xài không có khả năng chi trả nên Đ. đã bán xe, bán điện thoại sau đó đến công an giả vờ trình báo bị cướp tài sản để có lý do với gia đình.