Tư vấn pháp luật

4 lưu ý với người chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Tiền hỗ trợ Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 đã chính thức được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhiều người lao động, nhưng cũng có rất nhiều người ở thời điểm này chưa nhận được tiền.