Phóng sự

Cung đường huyền thoại và những người hy sinh hai lần

Nhiều năm nay, vào tháng tri ân thương binh, liệt sĩ, nhiều người lại dành thời gian nhất để trở về miền đất lửa Quảng Bình, đến với con đường cắt Tây Trường Sơn để chi viện cho chiến trường Miền Nam và tưởng nhớ đến C759. Nơi đây, đã có những thanh niên xung phong, những người duy nhất phải chấp nhận tới 2 lần hy sinh.