Kết nối chuyên gia

Thành lập hộ kinh doanh cá thể có nên dùng dịch vụ hay không?

Thành lập hộ kinh doanh cá thể để thành lập hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định. Tuy nhiên hình thức này không có thuê nhân công, không có con dấu và chịu trách nhiệm dựa trên toàn bộ tài sản của hộ kinh doanh. Cùng luật Thành Công tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh.