Kết nối chuyên gia

Hơn 90% phụ nữ bị chồng bạo hành không tìm kiếm sự giúp đỡ

Nếu không được giải quyết kịp thời, bạo lực gia đình sẽ đe dọa đến sự phát triển bền vững của gia đình, làm xói mòn giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc.