Kết nối chuyên gia

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Nhiều gói thầu tiết kiệm ngân sách siêu thấp

Hàng loạt gói thầu tổ chức qua mạng tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh có giá trúng thầu rất sát với giá dự toán, tiết kiệm rất hạn hẹp cho ngân sách nhà nước.