Bạn đọc

Bỉm Sơn – Thanh Hoá: Cần giải quyết dứt điểm công trình xây dựng không phép tại cổng Nam Chợ năm tầng

Vừa qua chúng tôi có nhận được phản ánh của người dân phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn phản ánh về việc xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại khu phố 4, phường Lam Sơn (nay là phường Đông Sơn) và xây dựng ki ốt lấn chiếm tại cổng nam Chợ năm tầng