Bạn đọc

Đại diện Ban tổ chức “Lễ hội sắc đẹp Quốc tế Avatar” thóa mạ báo chí

Khi làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông tên H đã đeo logo của một đài truyền hình, tự tin giới thiệu mình đã làm việc và đang cộng tác ở đó và có những lời nói khiếm nhã, mạt sát báo chí trước lực lượng chức năng.