Video

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất

Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất do Bộ VH-TT&DL tổ chức đê lựa chọn, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.