Luật gia tư vấn

Hoạt động từ thiện dưới góc nhìn pháp luật và giải pháp minh bạch việc làm từ thiện của cá nhân

“Sao kê từ thiện” hiện đang là cụm từ nóng nhất hiện nay. Cụm từ này xuất hiện kể từ khi trên mạng xã hội bắt đầu những cuộc “đấu tố” lẫn nhau giữa một doanh nhân nổi tiếng và một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện.