Luật gia tư vấn

Vụ án tại công ty Vận tải Biển Đông (Kỳ 3): Quan điểm của luật sư

Vụ án tại Cty Vận tải Biển Đông sau bản án sơ thẩm và đã bị Tòa án phúc thẩm tuyên hủy các quyết định của bản án sơ thẩm số 79/2014/HSST đã có những dấu hiệu vi phạm tố...