Luật gia tư vấn

Khi mua nhà đất cần kiểm tra những gì?

Việc xem xét, đánh giá những vấn đề liên quan đến thửa đất trước khi chuyển nhượng (mua bán) là điều hết sức cần thiết.