Bạn đọc

Đức Thượng (Hoài Đức – Hà Nội): Chủ tịch xã “né” báo chí

Dù báo chí đã đưa tin, dù Tòa án Nhân dân huyện Hoài Đức đã có công văn gửi UBND xã Đức Thượng đề nghị phối hợp, yêu cầu dừng ngay việc xây dựng trên thửa đất đang tranh chấp; nhưng theo công dân thì dường vụ việc vẫn không có gì chuyển biến. Để thông tin thêm phần khách quan, phóng viên đã xin giấy giới thiệu, xuống đặt lịch làm việc nhưng chủ tịch xã đã có biểu hiện né tránh.