Kết nối chuyên gia

Đông Triều, Quảng Ninh: Im lặng trước thông tin đăng tải

Ngày 14/11/2020 Chuyên trang Sức khỏe và Pháp luật có đăng tải thông tin: “Đông Triều, Quảng Ninh: Thi công không lắp đèn cảnh báo, nhiều người đi đường gặp nạn”, để rõ thêm vấn đề và trách nhiệm của đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư, chúng tôi đã liên hệ với các ban ngành liên quan. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua, PV chỉ nhận lại được những lời hứa suông, thậm chí là im lặng từ chính quyền địa phương.