TP. Hồ Chí Minh: Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng mau hỏng

Thảo Huyền

Đối với một số loại hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải in bổ sung thêm nhãn “hàng mau hỏng" dán trên kính xe kèm với thẻ nhận diện để các chốt kiểm soát nhận biết và tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông một cách nhanh nhất.

Một số loại hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng

Để tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021 trong đó có nội dung tạo luồng xanh ưu tiên cho phương tiện vận chuyển đã có thẻ nhận diện phương tiện được đi qua các chốt kiểm soát trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, đối với một số loại hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng như nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh, tại văn bản số 4974/TCĐBVN-VT ngày 17/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải in bổ sung thêm nhãn “hàng mau hỏng" trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị và dán trên kính xe kèm với thẻ nhận diện đã được cấp trong các chuyển vận chuyên loại hàng như trên để các chốt kiểm soát nhận biết và tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông một cách nhanh nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết sử dụng nhãn “hàng mau hỏng" đối với đúng loại hàng hóa mau hỏng, đúng các quy định về việc sử dụng thẻ nhận diện, di chuyến đúng luồng, tuyến, dừng, đỗ bốc xếp dỡ hàng hóa đã ghi trong giấy vận tải.

Đồng thời, sở giao thông vận tải các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương và thông báo cho các chốt để có biện pháp ưu tiên cho các phương tiện đã dán nhãn “Hàng mau hỏng" được lưu thông nhanh qua chốt.

Thanh Xuân – Kiều Tiên