Phóng sự

Ông "đỡ" mùa dịch

Ông "đỡ" Thắng không nhớ mình đã giúp đỡ cho bao nhiêu ca, chỉ biết rằng còn số lên đến hàng nghìn. Mỗi ca có một kỷ niệm khác nhau. Đặc biệt là trong mùa dịch.