Phóng sự

Kiên Giang: Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội

Ngày 15/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 182/UBND-KGVX chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội.