Tư vấn pháp luật

Quy định pháp luật về việc thu hồi danh hiệu người đẹp

Trong trường hợp người đẹp, người mẫu thực hiện những hành vi không xứng đáng với danh hiệu thì có bị thu hồi danh hiệu?