Tư vấn pháp luật

Những quy định mới đáng chú ý về đăng ký thường trú, tạm trú từ 2024

Được đăng ký thường trú, tạm trú qua ứng dụng VNeID; sửa quy định về hồ sơ phải nộp khi đăng ký thường trú; quy định mới về xác nhận thông tin cư trú;... là những quy định mới đáng chú ý liên quan đến đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú từ 01/01/2024.