Ly hôn, chồng đòi chia tiền trong thẻ lương của vợ có đúng pháp luật hay không?

Biên tập viên

"Công ty mẹ tôi làm có trả lương cho mẹ tôi qua thẻ ngân hàng. Bố tôi cũng yêu cầu tòa án chia số tiền trong thẻ lương của mẹ tôi. Vậy xin hỏi số tiền lương đó có là tài sản riêng của mẹ tôi không".

Bạn đọc hỏi:

Nhà tôi có 1 khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng là 230 triệu, gửi từ tháng 3 năm 2014. Bố mẹ tôi đã đồng ý cho tôi số tiền đó kinh doanh, sau khi cho tôi được 2 tháng thì bố mẹ tôi ly dị, bố tôi lại nói không đồng ý cho tôi số tiền tiết kiệm trên và yêu cầu tòa án chia số tiền tiết kiệm đó. Hiện nay số tiền bố mẹ cho tôi đã tiêu hết.Vậy xin hỏi mẹ tôi có phải chia số tiền đó cho bố tôi không, và phải chứng minh như nào với tòa án.

Công ty mẹ tôi làm có trả lương cho mẹ tôi qua thẻ ngân hàng.từ tháng 3 năm 2014 mẹ tôi không rút lương. Bố tôi cũng yêu cầu tòa án chia số tiền trong thẻ lương của mẹ tôi.Vậy xin hỏi số tiền lương đó có là tài sản riêng của mẹ tôi không.

TRẢ LỜI:

Nếu bố mẹ bạn đã đồng ý cho bạn số tiền tiết kiệm và bạn rút ra dùng hết, nay bố bạn yêu cầu chia số tiền tiết kiệm đó là trái với quy định của pháp luật.

Nếu buộc phải chứng minh việc bố mẹ bạn đều đồng ý cho bạn số tiền tiết kiệm, mẹ bạn có thể đưa ra các cơ sở chứng minh như có người nào làm chứng xác nhận về vấn đề này hay không? Thời điểm rút tiền là khi nào? Nếu bố bạn bảo rằng không đồng ý thì tại sao từ thời điểm đó không có tranh chấp…

Về vấn đề tiền lương của mẹ bạn:

Theo quy định tại Điều 27. Tài sản chung của vợ chồng – Luật hôn nhân gia đình năm 2000 thì: “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”

Cũng theo quy định tại Điều 32. Tài sản riêng của vợ, chồng thì:

1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

Căn cứ vào các quy định trên thì tiền lương là thu nhập do lao động của mẹ bạn tạo ra trong thời kỳ hôn nhân nên đây cũng được xem là tài sản chung của bố mẹ bạn.

Mai Đình (ghi)