Lương y Việt

Phương pháp chữa gãy cổ xương đùi không cần mổ của lương y Giáp Văn Thìn

Nhờ phương pháp nắn, bó và đắp thuốc lên vết thương của lương y Giáp Văn Thìn (xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) mà hơn 40 năm qua hàng nghìn bệnh nhân gãy xương đã được chữa trị.