Truyền hình sức khỏe

Việt Nam đã tiêm hơn 4 triệu liều vaccine Covid-19

Theo thống kê của Bộ Y tế, sau 124 ngày, 4.040.783 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam.