8 doanh nghiệp sản xuất phân bón ở Thanh Hóa không đảm bảo chất lượng

Kết quả thanh tra xác định, mẫu phân bón của 8 đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vi phạm về chất lượng và đã tiến hành xử phạt hành chính.

Chánh Thanh tra sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kết luận số 40/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các đơn vị sản xuất phân bón năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kế, tỉnh Thanh Hóa hiện có 18 doanh nghiệp sản xuất phân các loại, sản lượng 300 -400.00 tấn/năm, đáp ứng 40-50% nhu cầu của thị trường toàn tỉnh.

Do nhu cầu tiêu thụ phân bón rất lớn dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị sản xuất phân bón đã phớt lờ các tiêu chuẩn, quy định về chất lượng, sản xuất một số lô phân bón không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Để đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh phân bón đảm bảo quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra 17/18 đơn vị sản xuất phân bón trên địa bàn. 

Đoàn thanh đã lấy mẫu của 16/17 đơn vị với tổng số mẫu là 40 mẫu, trong đó có 33 mẫu phân bón vô cơ hỗn hợp và 7 mẫu phân bón hữu cơ. Sau khi có kết quả phân tích, đoàn kiểm tra đã xác định có 11 mẫu phân bón của 9 đơn vị sản xuất vi phạm về chất lượng và đã tiến hành xử phạt các đơn vị trên (Công ty Cổ phần phân bón Sông Mã đang khiếu nại kết quả thanh tra, đề nghị phân tích lại mẫu và tiêu chí vi phạm).

Cụ thể, như Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hóa sản xuất lô phân bón NPK 99999 12-3-5+TE, mã số phân bón 00347, ngày sản xuất 26/12/2023 có hàm lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định. Thanh tra đã xử phạt số tiền 15 triệu đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 4.500 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng.

Hồ sơ doanh nghiệp - 8 doanh nghiệp sản xuất phân bón ở Thanh Hóa không đảm bảo chất lượng

Công ty Cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hoá bị phát hiện có lô phân bón sản xuất không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn đã công bố.

Công ty Cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hoá sản xuất lô phân bón NPK+TE Long Điền 9-3-6+TE, mã số phân bón 02358, ngày sản xuất 26/2/2024 có hàm lượng lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định và lô phân bón NPK+TE Long Điền 7-7-4+TE mã số phân bón 02360, ngày sản xuất 16/1/2024 có hàm lượng lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) và hàm lượng lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định.

Đơn vị này đã bị xử phạt số tiền của 2 hành vi vi phạm trên là 22,5 triệu đồng, buộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 11.600 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng.

Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Nông nghiệp Xanh sản xuất lô phân bón NPK SL1 Song Long 5-10-3-8SL1, mã số phân bón 15445, ngày sản xuất 26/1/2024 và lô phân bón Con rồng đỏ Kali-nito, mã số phân bón 15442, ngày sản xuất 26/1/2024 có hàm lượng lượng SiO2hh thấp hơn so với quy định.

Doanh nghiệp này đã bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng cho các hành vi vi phạm trên, buộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 23.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng.

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp khác bị phát hiện sản xuất một số mẫu phân bón không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn đã công bố như: Công ty cổ phần phân bón Phúc Thịnh, Công ty phân bón Thần Nông Thanh Hóa, Công ty cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa, Hợp tác xã sản xuất thương mại Nông nghiệp sạch Hoằng Đạo, Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa.

Công ty Cổ phần phân bón Sông Mã đang khiếu nại kết quả thanh tra, đề nghị phân tích lại mẫu và tiêu chí vi phạm. Khi nào có kết quả phân tích lại sẽ có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 8 doanh nghiệp có các mẫu phân bón không đảm bảo chất lượng với tổng số tiền xử phạt là hơn 111,5 triệu đồng. Các đơn vị đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nộp tiền vào kho bạc Nhà nước theo quy định.