Thư viện y tế

Những điều cần biết về “Hộ chiếu vắc-xin”

Đến nay có khoảng gần 13 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vắc-xin. Những người đã tiêm chủng vắc-xin Covid-19 làm cách nào để kiểm tra?