Quy định mới: Bán hàng phải lập hóa đơn điện tử?

Biên tập viên

Người bán hàng, không phân biệt giá trị từng lần bán, bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử theo chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế giao cho khách. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, người bán hàng, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử có hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua. Các hóa đơn này phải ghi đầy đủ nội dung theo định dạng chuẩn dữ liệu cơ quan thuế quy định.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền với một số trường hợp. Đó là: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp; Hộ cá nhân kinh doanh; DNNVV khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/11/2018.     

Hoàng Oanh