Thái Nguyên: Khẩn trương rà soát, thống kê và đề xuất số lượng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi

Ngọc Anh

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn thuộc nhóm tuổi từ 06 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho những nhóm tuổi này.

Thực hiện Công văn số 5195/BYT-DP ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổng hợp, đăng ký số lượng nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Y tế (qua Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur khu vực), UBND tỉnh trước ngày 30/9/2022.

UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản trên khẩn trương chỉ đạo rà soát, thống kê, báo cáo số lượng và đăng ký nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi trên địa bàn gửi Sở Y tế tổng hợp trước ngày 29/9/2022.

tiemvx-1664522310.png
Chú thích ảnh

Trước đó, ngày 22/9, Bộ Y tế đã có công văn Khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công văn nêu rõ: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, trong thời gian qua các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả và theo đúng quy định, hướng dẫn đã ban hành. Đến nay, cả nước đã triển khai tiêm chủng hơn 259 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên, trong đó tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt 75%; mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế đạt 77%; mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 88% và 60%.

Để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại Việt Nam khi đủ căn cứ, cơ sở khoa học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn thuộc nhóm tuổi từ 06 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho những nhóm tuổi này”.

Kết quả tổng hợp đề nghị gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ Viện Pasteur khu vực trước ngày 30/9/2022. Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur tổng hợp gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổng hợp số liệu gửi Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 15/10/2022.

Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, kinh đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

NGUYÊN MẠNH