Tóc bạc sớm và cách để ngăn ngừa

Tóc bạc xuất hiện có thể làm bạn thiếu tự tin về ngoại hình. Vậy có cách nào để ngăn ngừa tóc bạc sớm?