Một số chính sách mới đối với giáo viên mầm non

Thảo Huyền

Ngày 08/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách đối với giáo viên mầm non (GDMN). Cụ thể:

Chính sách đối với GVMN làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

- Đối tượng hưởng chính sách:

GVMN đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tự thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm những điều kiện sau:

+ Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh GVMN theo quy định;

+ Có HĐLĐ với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục;

+ Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Số lượng giáo viên mầm non hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu thì khả năng tìm kiếm việc làm sau khi học sư phạm mầm non là không khó. Ảnh: Q.T (Chụp tại Trường mầm non Ngôi sao nhỏ)

- Nội dung chính sách

Được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng.

Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành.

Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Chính sách đối với GVMN dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số

- Đối tượng hưởng chính sách:

GVMN dạy tại điểm lẻ của cơ sở giáo dục mầm non công lập thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm một trong những điều kiện sau:

+ Trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên.

+ Trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số.

tiep dien tinh trang thieu giao vien mam non
Cô giáo mầm non ở các điểm trường lẻ vùng cao thường xuyên vất vả với việc duy trì sỹ số lớp

- Nội dung chính sách:

Được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng không quá 9 tháng năm học.

(Theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP, thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm)

Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Chính sách hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với GVMN dân lập, tư thục

- Đối tượng hưởng chính sách:

GVMN (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhóm, tổ trưởng chuyên môn) đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định.

(Theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP, đối tượng hưởng chính sách này là GVMN (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng).

- Nội dung chính sách:

Được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Hằng năm, căn cứ kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tự thục lập danh sách giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng gửi phòng giáo dục và đào tạo. Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định.

Nghị định 105/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2020 và thay thế Nghị định 06/2018/NĐ-CP. Riêng chính sách đối với giáo viên mầm non tại khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 8 Nghị định 06/2018/NĐ-CP thực hiện đến hết năm 2021.

Huyền Ly