Sự kiện & Bình luận

Dành pháo hoa cho chiến thắng COVID-19

Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác đã ra quyết định rất quan trọng là ngưng bắn pháo hoa, các lễ hội cũng thu hẹp về quy mô, diễn ra đơn giản, gọn nhẹ hơn.