Sự kiện & Bình luận

Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo gì về lợi ích nhóm trong mua sắm thiết bị?

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ thành lập nhiều Đoàn kiểm tra một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế...