Sự kiện & Bình luận

Một năm sau vụ tiêu cực thi cử, không để sự việc 'hóa bùn'!

Theo thông tin mới đây, ông Triệu Tài Vinh, người có con “bị” nâng điểm vừa thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020