Thông tin kết nối

Những nghệ sĩ nào cùng Phi Thanh Vân ‘Chung tay phòng chống Covid-19’

Phi Thanh Vân cùng nhiều nghệ sĩ như ca sỹ Long Nhật, ca sỹ Đoàn Minh, nhạc sỹ Lê Hồng Phúc..