Thông tin kết nối

Đồng Hỷ - Thái Nguyên: Chủ tịch thị trấn Trại Cau có đang 'vượt' thẩm quyền!?

Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã buộc phải ra văn bản thu hồi 02 Quyết định ban hành trước đó sau khi bị người dân kiện ra tòa vì cho rằng “vượt” thẩm quyền!?